Get Adobe Flash player

 

Q3HDdetail bar2moreqa

  

                              คุณสมบัติเด่น : 

                                                            - มีฟังก์ชั่น Auto Detect LNB โดยการกดปุ่มตัวเลข "8888" หรือตั้งค่าโรงงาน สามารถตั้งค่าจานดาวเทียมและค่า OTA

                                                               ได้โดยอัตโนมัติ

                                                            - รองรับภาพในระบบ FULL HD 1080

                                                            - รองรับระบบเสียงหลายภาษา

                                                            - รองรับในรูปแบบ AAC และ MPEG2

                                                            - รองรับการอัพเดท Software อัตโนมัติผ่านทาง OTA

                                                            - รองรับการอัพเดท ช่องรายการ อัตโนมัติผ่านทาง OTA

                                                            - รองรับการอัพเดท BISS Key อัตโนมัติผ่านทาง OTA

                                                            - รองรับการอัพเดท LOGO อัตโนมัติผ่านทาง OTA

                                                            - รองรับดาวเทียม Thaicom-C และ Thaicom-KU

                                                            - รองรับระบบ PVR สามารถบันทึกได้โดยเก็บข้อมูลไว้ใน HDD ,Thumpdrive

                                                            - รองรับไฟล์ Multimedia

                                                            - มีปุ่ม shortcut HD บนรีโมท สำหรับเลือกรับชมเฉพาะช่องรายการ HD

                                                            - มีปุ่ม shortcut SAT บนรีโมท สำหรับเลือกเปลี่ยนดาวเทียม

                                                            - สามารถตั้งเวลารับชมช่องรายการได้ (เปลี่ยนช่องรายการตามที่ตั้งเวลาไว้)

                                                            - รองรับการเข้ารหัสแบบ BISS Key

                                                            - รองรับ BISS Key มากว่า 1000 Key

                                                            - รองรับการตั้งค่าช่องโปรด

                                                            - ภาษาบนเมนูสามารถรองรับได้หลายภาษา เช่น ไทย , อังกฤษ , ฝรั่งเศส ฯลฯ

                                                            - รองรับอัตราส่วนภาพ 4:3 PS , 4:3 LB และ 16:9

                                                            - สามารถปรับตั้งค่าการแสดงผลภาพ (Brightness , Contrast ,Saturation ,Sharpness ฯลฯ) ได้

                                                            - มีฟังก์ชั่นเสียงสำหรับช่วยในการติดตั้งจานดาวเทียม

                                                            - มีโหมดประหยัดพลังงานสามารถปิดเครื่องได้เองแม้ยามท่านหลับ

                                                            - มีการจำระดับเสียงเมื่อปรับเปลี่ยนค่าของแต่ละช่อง 

 

                                                                                                  

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2015 เวลา 09:38 น.)